20 czerwca, 2024

Czymże jest ta rzekoma pewność siebie? Od małego jesteśmy uczeni tego, że należy być pewnym siebie, pochwalamy tych, których postępowanie wskazuje na posiadanie tego typu cechy. Oczywiście zdarza się nam też piętnować zbytnią pewność siebie, jednakże jest to raczej rzadkością i nawet przerysowane uwydatnianie tej cechy jest dobrze odbierane.

Pewność siebie to w skrócie czucie własnego postępowania oraz uważanie, ze jest ono dobre i korzystne dla nas, lub innych. Ludzi z reguły dzielimy na tych nieśmiałych oraz pewnych siebie, przebojowych. Ci pierwsi najczęściej nie występują przed szereg, są niezwykle ostrożni w poznawaniu znajomych, trudniej też nawiązują głębsze relacje. Ludzie pewni siebie są bardziej skłonni do ryzyka, co jest cechą mocno pożądaną w biznesie.

Pewność siebie = bezkompromisowy charakter

Bardzo dobrym atutem, który towarzyszy ludziom pewnym siebie jest też bezkompromisowy charakter. Ludzie ci najczęściej są bardzo rzeczowi, zdecydowani oraz przekonani co do swojej racji. Często patrzymy na tych ludzi, utożsamiając ich postawę z gwarantowanym sukcesem oraz szczęściem w życiu. Owszem, często ludzie sukcesu to osoby pewne siebie, z czystym sumieniem można przyznać, że cecha ta jest obecna wśród większości ludzi sukcesów.

Jak więc stać się pewnym siebie, jak zwiększyć poczucie własnej wartości, wreszcie czy istnieją konkretne metody do ukształtowania właśnie tej postawy?

Dobrze jest nadmienić, iż nasza pewność siebie ma źródło w naszych doświadczeniach z dzieciństwa. Ważne są tu owszem predyspozycje genetyczne, jednakże nie są one całością. Pierwsze skrzypce w kształtowaniu pewności siebie ma to, jak zostaliśmy wychowani przez naszych rodziców. Wychowanie jest o tyle ważne, iż już od małego uczymy się pewnych reguł postępowania, poznajemy świat oraz uświadamiamy sobie, co jest dobre, a co złego. Przy tym, cały czas ma miejsce proces niejako „testowania” naszego otoczenia.

Jeśli więc zauważamy, że nasze działania przynoszą nam pewne korzyści i że z reguły nie towarzyszą nam specjalne negatywne konsekwencje, to utrwalmy to zachowanie jako jak najbardziej korzystne. Z drugiej strony, jeśli dziecko jest stale karcone za swoje postępowanie, a jego poczucie wartości jest skutecznie deprecjonowane poprzez poniżanie, czy stosowanie różnych bardzo przykrych kar, to obserwujemy, że osoba taka ma wyraźne problemy z pewnością siebie. Kolejnym ważnym elementem jest dyskutowanie.

Brak właściwych wzorców w dziedzinie dyskusji oraz brak zwyczaju dyskutowania sprawia, że nie uczymy się asertywności, brakuje nam odwagi do publicznego wyrażania własnych opinii, czy sądów. Stajemy się w ten sposób niejako pokrzywdzeni i odczuwamy, że tak naprawdę to, czy istniejemy ma naprawdę niewielkie znaczenie dla świata.

Taka postawa jest wręcz niewybaczalna i może rzutować na to, jak będzie wyglądało nasze życie za kilka lat. Utwierdzając bardzo negatywne przekonania, nie będziemy w stanie przekroczyć ich i odważyć się, gdyż stale będziemy ograniczani przez naszą głowę, która ciągle będzie powtarzała, że w rzeczywistości nie mamy racji. To od nas zależy, czy się zgodzimy z tymi negatywnymi myślami i czy uda się nam zmodyfikować sposób myślenia o różnych rzeczach i właśnie w tym miejscu mamy do czynienia z kształtowaniem pewności siebie.

Wykształcenie pewności siebie, zdobycie asertywności, to wszystko są bardzo wymagające procesy, które wymagają samozaparcia i przede wszystkim wglądu we własną osobę, nasze postępowanie i zamierzenia. Nie jest na początku łatwo zmienić sposób myślenia, szczególnie tyczy się to przekonań, które są bardzo mocno „wbite” w naszą podświadomość oraz są niezwykle często dodatkowo utwierdzane przez naszych bliskich, co nadaje im rangę absolutnej prawdy, co przecież jest bardzo szkodliwe i niebezpieczne.

Kształtować pewność siebie możemy poprzez różnego typu kursy. Możemy również zadbać o swój wygląd zewnętrzny chodząc na siłownie, czy coś „innego” jak wybielanie zębów, zrób co tylko możesz żeby poczuć się lepiej we własnej skórze. Dobre rezultaty dają spotkania z coachem, czytanie blogów albo nauka technik programowania neurolingwistycznego oraz sesje z psychoterapeutą. Oczywiście, wybór metody podlega metodzie prób i błędów. Nie możemy jednak pozwolić, aby złe myśli przejęły nad nami kontrolę.

Dodaj komentarz