Reinkarnacja

Reinkarnacja, czyli nieprzerwany cykl narodzin i śmierci.

Jedną z podstawowych zasad buddyzmu, z jaką często religia ta, czy też raczej system filozoficzny, jest utożsamiana jest reinkarnacja. Samo pojęcie można łatwo wytłumaczyć w następujący sposób: reinkarnacja jest po prostu ciągłym odradzaniem się duszy w kolejnych postaciach.

Człowiek w trakcie swojego życia przechodzi oczywiście pełen cykl od narodzin do śmierci. Jednak po niej jego dusza nie zostaje umieszczona w jakiejś nadprzyrodzonej krainie, gdzie pozostaje na stałe, ale odradza się po raz kolejny w innym ciele. Może to być zarówno ciało człowieka jak i ciało zwierzęcia, boga lub innej istoty nadprzyrodzonej. Oczywiście nie jest tak, że procesem tym rządzi przypadek. Tak naprawdę to, w jakiej formie dusza odrodzi się na nowo zależy wyłącznie od człowieka i tego, w jaki sposób on żyje.

Buddyzm zakłada kilka form odrodzenia się duszy

Ponowne narodziny mogą mieć miejsce w jednej z aż sześciu różnych krain. Pierwszą są bogowie. Jest to kraina przeznaczona dla osób, które są najbliżej osiągnięcia oświecenia. Jednak nie można przyjąć za pewnik, że w kolejnym cyklu dusza połączy się już z absolutem. Wszystko tak naprawdę zależy od życia danej postaci. Jeśli nie będzie ona stosowała odpowiednich zasad buddyzmu i nie będzie koncentrowała się na tym, by osiągnąć oświecenie, dusza odrodzić może się na jednym z niższych poziomów.

Niżej od krainy bogów jest kraina tytanów

Następnie jest świat ludzi, potem zwierząt, głodnych duchów i wreszcie piekło. Oczywiście nie jest trudno domyślić się, że tak naprawdę na każdym z tych poziomów postać borykać się musi z cierpieniem. Oczywiście zawsze jest ono odczuwane w inny sposób. Jednak wiara w reinkarnację daje wyznawcom buddyzmu także ogromną nadzieję. Przede wszystkim na to, że w przeciwieństwie do innych wielkich religii, piekło nie oznacza wiecznego potępienia.

Kiedy cykl narodzin i śmierci dobiegnie tu końca, dusza może odrodzić się na jednym z wyższych poziomów. Taka wędrówka duszy zostaje przerwana w momencie osiągnięcia stanu nirwany, czyli pełnego oświecenia, które polega na pozbyciu się jakiegokolwiek cierpienia.

Do tego stanu prowadzić ma uważna praktyka buddyzmu, zakładająca szacunek wobec innych i świata, medytację, wypełnianie określonych rytuałów czy wreszcie koncentrowanie się na podejmowaniu odpowiedniego wysiłku w celu uzyskania przebudzenia. Oczywiście reinkarnacja implikuje także stosowanie przez buddystów innych zasad, przede wszystkim tej, która zakazuje krzywdzenia jakichkolwiek istot żywych, nie tylko ludzi, ale też zwierząt.

Dodaj komentarz