Reinkarnacja

Reinkarnacja, czyli nieprzerwany cykl narodzin i śmierci.

Jedną z podstawowych zasad buddyzmu, z jaką często religia ta, czy też raczej system filozoficzny, jest utożsamiana jest reinkarnacja. Samo pojęcie można łatwo wytłumaczyć w następujący sposób: reinkarnacja jest po prostu ciągłym odradzaniem się duszy w kolejnych postaciach.

Człowiek w trakcie swojego życia przechodzi oczywiście pełen cykl od narodzin do śmierci. Jednak po niej jego dusza nie zostaje umieszczona w jakiejś nadprzyrodzonej krainie, gdzie pozostaje na stałe, ale odradza się po raz kolejny w innym ciele. Może to być zarówno ciało człowieka jak i ciało zwierzęcia, boga lub innej istoty nadprzyrodzonej. Oczywiście nie jest tak, że procesem tym rządzi przypadek. Tak naprawdę to, w jakiej formie dusza odrodzi się na nowo zależy wyłącznie od człowieka i tego, w jaki sposób on żyje.

buddyzm

Buddyzm zakłada kilka form odrodzenia się duszy

Ponowne narodziny mogą mieć miejsce w jednej z aż sześciu różnych krain. Pierwszą są bogowie. Jest to kraina przeznaczona dla osób, które są najbliżej osiągnięcia oświecenia. Jednak nie można przyjąć za pewnik, że w kolejnym cyklu dusza połączy się już z absolutem. Wszystko tak naprawdę zależy od życia danej postaci. Jeśli nie będzie ona stosowała odpowiednich zasad buddyzmu i nie będzie koncentrowała się na tym, by osiągnąć oświecenie, dusza odrodzić może się na jednym z niższych poziomów.

buddyjska tak

Niżej od krainy bogów jest kraina tytanów

Następnie jest świat ludzi, potem zwierząt, głodnych duchów i wreszcie piekło. Oczywiście nie jest trudno domyślić się, że tak naprawdę na każdym z tych poziomów postać borykać się musi z cierpieniem. Oczywiście zawsze jest ono odczuwane w inny sposób. Jednak wiara w reinkarnację daje wyznawcom buddyzmu także ogromną nadzieję. Przede wszystkim na to, że w przeciwieństwie do innych wielkich religii, piekło nie oznacza wiecznego potępienia.

Kiedy cykl narodzin i śmierci dobiegnie tu końca, dusza może odrodzić się na jednym z wyższych poziomów. Taka wędrówka duszy zostaje przerwana w momencie osiągnięcia stanu nirwany, czyli pełnego oświecenia, które polega na pozbyciu się jakiegokolwiek cierpienia.

Do tego stanu prowadzić ma uważna praktyka buddyzmu, zakładająca szacunek wobec innych i świata, medytację, wypełnianie określonych rytuałów czy wreszcie koncentrowanie się na podejmowaniu odpowiedniego wysiłku w celu uzyskania przebudzenia. Oczywiście reinkarnacja implikuje także stosowanie przez buddystów innych zasad, przede wszystkim tej, która zakazuje krzywdzenia jakichkolwiek istot żywych, nie tylko ludzi, ale też zwierząt.

Sprawdź inne, modne artykuły:

Dodaj komentarz